Skip to main content

Adatvédelem

Örömmel vettük, hogy érdeklődik cégünk iránt. Az adatvédelem különösen nagy prioritást élvez a 8 Elements GmbH menedzsmentje számára. A 8 Elements GmbH weboldalainak használata alapvetően a személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Ha egy érintett személy a honlapunkon keresztül vállalkozásunk speciális szolgáltatásait kívánja igénybe venni, szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása szükséges és a feldolgozást nem jogszabály írja elő, főszabály szerint az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozását mindig az általános adatvédelmi rendeletnek és a 8 Elements GmbH-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal cégünk tájékoztatni szeretné a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az adatvédelmi nyilatkozat révén tájékoztatjuk az érintetteket az őket megillető jogokról.

Az adatfeldolgozás felelőseként, a 8 Elements GmbH számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelme érdekében. Az internetes adatátvitel azonban általában biztonsági hiányosságokkal jár, így az intézkedések ellenére az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon dönthet arról, hogy személyes adatait esetleg alternatív módon - például telefonon - továbbítja nekünk.

1. Fogalom-meghatározások

A 8 Elements GmbH adatvédelmi nyilatkozata az általános európai adatvédelmi irányelv (GDPR) kibocsátói által használt terminológián alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében a következőkben értelmezzük az irányelvben alkalmazott fogalmakat.

A következő kifejezéseket használjuk az adatvédelmi nyilatkozatban:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adat minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítandó természetes személyre (a továbbiakban: az érintett) vonatkozik. Egy természetes személy akkor tekintendő azonosítottnak, ha közvetlenül vagy közvetetten, különösen olyan azonosítóhoz történő hozzárendelés révén, mint például név, azonosító szám, helymeghatározó adatok, online azonosító vagy egy, vagy több különleges jellemző, a fizikai, élettani, a természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása azonosítható.

 • b) Az érintett

  Érintett személy bármely azonosított vagy azonosítandó természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős feldolgozza.

 • c) Feldolgozás

  Feldolgozás bármilyen művelet vagy műveletsor, amelyet automatizált folyamatok segítségével, vagy anélkül hajtanak végre a személyes adatokkal kapcsolatban, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kiértékelés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő rendelkezésre bocsátás, egyeztetés, összehasonlítás vagy összevonás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából.

 • e) Profilozás

  Profilozás a személyes adatok automatikus feldolgozásának bármely típusa, amely abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat elemezve a személyre vonatkoztatva bizonyos szempontok, különösen a munkateljesítmény, a gazdasági helyzet, az egészség kiértékelésre kerül, vagy megjósolja ennek a természetes személynek a preferenciáit, érdekeit, megbízhatóságát, viselkedését, helyzetét vagy helyének megváltozását.

 • f) Álnevesítés

  Az álnévesítés a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatokat kiegészítő információk felhasználása nélkül már nem tudják egy adott alanyhoz hozzárendelni, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és olyan informatikai és szervezeti intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adat nem rendelhető azonosított vagy azonosítandó természetes személyhez.

 • g) Felelős vagy a feldolgozásért felelős

  Felelős vagy a feldolgozásért felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről. Ha az adatfeldolgozás céljait és eszközeit az uniós jog, vagy a tagállamok joga határozza meg, az illetékest ill. kinevezésének meghartározott kritériumait az uniós jog vagy a tagállamok joga alapján kell biztosítani.

 • h) Adatfeldolgozó

  Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely a személyes adatokat az illetékes nevében feldolgozza.

 • i) Címzett

  Címzett az a természetes vagy jogi személy, állami szerv, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó vagy sem. Ugyanakkor azokat a hatóságokat, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályok értelmében egy bizonyos ellenőrzési megbízás részeként személyes adatokat kaphatnak, nem kell címzetteknek tekinteni.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, állami szerv, ügynökség vagy más szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó és nem áll a személyes adatok feldolgozására jogosult adatkezelő vagy feldolgozó közvetlen felelőssége alatt.

 • k) Beleegyezés

  Hozzájárulás minden, az érintett által a meghatározott esetre vonatkozó, önkéntesen, informált módon és egyértelműen adott nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő aktus, amelyben az érintett jelzi, hogy hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelmi jellegű egyéb rendelkezések értelmében felelős:

8 Elements GmbH

Bucklreuthstraße 11
5020 Salzburg
Austria

Tel.: +43 662 230438
E-Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Website: www.8lements.at

3. Sütik

A 8 Elements GmbH weboldala sütiket (cookies) használ. A sütik olyan szövegfájlok, amelyeket egy internetes böngészőn keresztül egy számítógépes rendszeren rögzítenek és tárolnak.

Számos webhely és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz ún. süti-azonosítót. A süti-azonosító a süti egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül a webhelyeket és a kiszolgálókat hozzá lehet rendelni az adott böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyéni böngészőjét a többi internetes böngészőtől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Egy egyedi internetes böngésző felismerhetővé és azonosíthatóvá válik az egyedi süti-azonosító segítségével.

A sütik használatával a 8 Elements GmbH a weboldal felhasználóinak olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújthat, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A sütik segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó érdekében optimalizálására kerülhetnek. Mint már említettük, a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük webhelyünk felhasználóit. Ennek a felismertetésnek az a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. Például a sütiket használó weboldal felhasználójának nem kell minden alkalommal megadnia hozzáférési adatait, amikor ellátogat a webhelyre, mert ezeket a webhely és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt süti veszi át. Egy másik példa a bevásárlókosár cookie-ja az online boltban. Az online üzlet sütiken segítségével emlékszik azokra az elemekre, amelyeket az ügyfél a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett személy az általa használt internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk sütiket helyezzen el és így állandó jelleggel ellentmondhat a sütik használatának. Ezen kívül a már beállított sütik bármikor törölhetőek egy internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden szokásos internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett személy deaktiválja a sütik beállítását az általa használt internetes böngészőben, bizonyos körülmények között weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A 8 Elements GmbH weboldala minden egyes alkalommal, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a weboldalhoz általános adatokat és információkat gyűjt. Ezeket az általános adatokat és információkat a kiszolgáló naplófájljai tárolják. Rögzítésre kerülhetnek (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a kapcsolódó rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, ahonnan a kapcsolódó rendszer hozzáfér a weboldalunkhoz (úgynevezett referens), (4) az al-webhelyek, amelyeket egy kapcsolódó rendszerről vezetnek át a weboldalunkra, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) az internetes protokoll cím (IP cím), (7) a kapcsolódó rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adat és információ, amelyek az információs technológiai rendszereinkkel szembeni támadások esetén védelmet nyújtanak.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a 8 Elements GmbH nem von le következtetéseket az érintett személyre vonatkoztatva. Ezek az információk inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) webhelyünk tartalmai helyesen jelenjenek meg, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és annak reklámozását, (3) az informatikai rendszerek hosszú távú működésének és a weboldalunk technológiájának biztosítása érdekében, és (4) a nyomozó hatóságok rendelkezésére bocsátani a bűnüldözéshez szükséges információkat számítógépes támadás esetén. Ezeket az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat ezért a 8 Elements GmbH statisztikailag kiértékeli, valamint a cégünk adatvédelmének és adatbiztonságának fokozása céljából annak érdekében használja fel, hogy biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernapló-fájlok névtelen adatait az érintett által biztosított összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

5. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, amennyiben ezt az európai irányelv és rendelet kibocsátója vagy más törvényhozó, amelyeknek az adatkezeléséert felelős alá van rendelve, törvények vagy rendeletek formájában szükségessé teszi.

Ha a tárolás célja érvényét veszti, vagy ha az európai irányelvekben és rendeletekben rögzített vagy egy másik felelõs törvényhozó által meghatározott tárolási idõszak lejár, a személyes adatokat a gyakorlat szerint a törvényi rendelkezéseknek megfelelõen zároljánk vagy törlik.

6. Az érintettek jogai

 • a) Megerősítéshez való jog

  Minden érintettnek joga van az európai irányelv és a szabályozás kibocsátója által biztosított jogalkalmazással, hogy megerősítést kérjen az adatkezelőtől az őt érintő személyes adatok feldolgozása során. Ha az érintett élni szeretne ezzel a megerősítési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

 • b)Tájékoztatáshoz való jog

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és szabályozás kibocsátója által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokról bármikor ingyenesen tájékoztatást, valamint a kiadott információról másolatot kérjen és kapjon. A továbbiakban az európai irányelv és a szabályozás kibocsátója szerint az érintet személyre vonatkozó adatokról a következő információkat kell biztosítni:

  • A feldolgozási célokat
  • A kezelt személyes adatok kategóriáitAzon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akik számára a személyes adatokat továbbítják vagy továbbítani fogják különösen akkor, ha a címzett harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezet.
   Ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, az tárolási időtartam meghatározásának kritériumait.
   A rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve a felelős személy általi adatkezelés korlátozására vagy a feldolgozás elleni tiltakozásra való jogot.
   Jog a panasz benyújtására a felügyeleti hatóságnál.
   Ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik: az adatok származásáról szóló összes rendelkezésre álló információt.
   Automatizált döntéshozatal meglétéről, beleértve a profilozást is, a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésével összhangban, és - legalább ezekben az esetekben - lényeges információk az alkalmazott logikáról, valamint az ilyen jellegű feldolgozás kiterjedésének és következményeinek hatásáról az érintettre vonatkoztatva.
   Az érintetteknek joguk van arra, hogy tájékozódjanak arról is, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe továbbították-e? Ebben az esetben az érintettnek joga van információt kapni az adattovábbításhoz kapcsolódó megfelelő garanciákról is.
   Ha az érintett a tájékoztatáshoz való jogát gyakorolni kívánja, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

  Az érintetteknek joguk van arra, hogy tájékozódjanak arról is, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe továbbították-e? Ebben az esetben az érintettnek joga van információt kapni az adattovábbításhoz kapcsolódó megfelelő garanciákról is.

  Ha az érintett a tájékoztatáshoz való jogát gyakorolni kívánja, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítés joga

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és a szabályozás által biztosított joga van a rájuk vonatkozó hibás személyes adatok azonnali javítását kérni. Ezenkívül az érintettnek - a feldolgozás céljait figyelembe véve - joga van kérni a hiányos személyes adatok pótlását - kiegészítő nyilatkozat útján is.

  Ha az érintett élni szeretne ezzel a helyesbítési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

 • d) Törlés joga (elfelejtés joga)

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és a rendeletek által biztosított joga van követelni a felelős személytől, hogy az őket érintő személyes adatokat azonnal töröljék, amennyiben a következő okok valamelyike fennáll, és a feldolgozás nem szükséges:
  A személyes adatokat olyan célra gyűjtötték vagy dolgozták fel bármilyen más módon, amelyre már nincs szükség.
  Az érintett visszavonja hozzájárulását, amelyen a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban történt, és a feldolgozásra nincs más jogalap sem.
  Az érintett személy a GDPR 21. cikk (1) bekezdésével összhangban kifogásolja a feldolgozást, és a feldolgozás szükségességére nem vonatkozik semmilyen kényszerítő jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikk (2) bekezdésével összhangban kifogásolja a feldolgozást.
  A személyes adatokat nem jogszerűen dolgozták fel.
  A személyes adatok törlése az uniós jog vagy az adatkezelőre vonatkozó tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  A személyes adatokat a GDPR 8. cikke (1) bekezdése szerint az információs társadalommal összefüggésben kínált szolgáltatásokhoz gyűjtötték.

 • Ha a fenti okok egyike fennáll, és az érintett a 8 Elements GmbH-nál tárolt személyes adatait törölni kívánja, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával. A 8 Elements GmbH alkalmazottja gondoskodik a törlés iránti kérelem azonnali teljesítéséről.

  Amennyiben a 8 Elements GmbH nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és társaságunk, mint felelős személy a GDPR 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően, felelős a személyes adatok törléséért, a 8 Elements GmbH meghozza a megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtási költségeket. Technikai jellegű intézkedéseket tesz, annak érdekében, hogy a közzétett személyes adatokat feldolgozó más adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy az érintett kérte a személyes adatokra vonatkozó összes link, a személyes adatok másolatának vagy adatreplikáinak törlését, amennyiben az adatfeldolgozás már nem szükséges. A 8 Elements GmbH alkalmazottja egyedi esetekben gondoskodik a szükséges intézkedésekről.

 • e) A feldolgozás korlátozásához való jog

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és a rendeletek által biztosított joga van arra, hogy az adatfeldolgozás korlátozását kérje a kezelőtől, amennyiban az alábbi feltételek valamelyike teljesül:A személyes adatok helyességét az érintett vitatja annyi ideiőre, amennyi időre a felelős személynek szüksége van arra, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét.
  A feldolgozás jogellenes, az érintett elutasítja a személyes adatok törlését, ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.
  Az adatkezelőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, hanem az érintetteknek szükséges jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére.
  Az érintett ellenzi a feldolgozást a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján, és még nem egyértelmű, hogy a felelős jogos indokolása felülírja-e az érintett idokait.

  Ha a fenti követelmények valamelyike ​​teljesül, és az érintett kéri a 8 Elements GmbH-tól a tárolt személyes adatok korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával. A 8 Elements GmbH alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek joguk van az európai irányelv és a szabályozás kibocsátója által biztosított joguknál fogva, hogy számukra a rájuk vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az feldolgozásért felelős személy részére továbbítottak, strukturált, általános és géppel olvasható formátumban biztosítsák. Arra is joguk van, hogy ezeket az adatokat akadálymentesen továbbítsák egy másik adatkezelőhöz attól az adatkezelőtől, akinek a személyes adatokat átadták, feltéve, hogy a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a GDPR. 2-es betűvel ellátott GDPR vagy szerződés alapján, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, és a feldolgozást automatizált folyamatokkal hajtják végre, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges, vagy a hatósági hatáskör gyakorlása során, amelyet átruháztak a felelős személyre.

  Ezen túlmenően, amikor az adatok hordozhatóságát a GDPR 20. cikk (1) bekezdésével összhangban gyakorolják, az érintetteknek joga van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik felelős személytől a másikhoz továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható, és ha ez nem érinti más emberek jogait és szabadságait.

  Az adatok hordozhatóságának érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot egy 8 Elements GmbH alkalmazottal.

 • g) Ellentmondás joga

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek saját helyzetükből fakadó okokból bármikor joga van a személyes adatok az európai irányelvnek és szabályozás (DS-GVO) 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló feldolgozása ellen tiltakozni. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilozásra is.

  Ellentmondás esetén a 8 Elements GmbH már nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudja a feldolgozás olyan kényszerítő, megalapozott indokait, amelyek meghaladják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogkövetelések érvényesítésére, gyakorlására, védelmére szolgál.

  Ha a 8 Elements GmbH a személyes adatokat direktmarketing érdekében dolgozza fel, az érintettnek joga van bármikor kifogást emelni a személyes adatok ilyen reklámcélból történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben kapcsolódik az ilyen közvetlen reklámozáshoz. Ha az érintett kifogásolja a 8 Elements GmbH-nál a közvetlen marketing célú feldolgozást, a 8 Elements GmbH nem dolgozza fel a személyes adatokat e célból.

  Ezenkívül az érintett személynek saját helyzetéből fakadó okból joga van a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen tiltakozni, amelyet a 8 Elements GmbH végez tudományos, történelmi , kutatási vagy statisztikai célokra, a DS-GVO 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

  Az ellentmondási jog gyakorlása érdekében az érintettek közvetlenül kapcsolatba léphenek a 8 Elements GmbH bármely alkalmazottjával vagy egy másik alkalmazottal. Az érintettek ellentmondási jogukat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban, a 2002/58 / EK irányelvtől függetlenül, műszaki specifikációt használó automatizált eljárások alkalmazásával is szabadon gyakorolhatják.

 • h) Automatizált döntések az egyes esetekben, beleértve a profilozást is

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelvek és szabályozók által biztosított joga, hogy nem kell magukat olyan döntésnek alávetni, amely kizárólag automatikus feldolgozáson alapul - ideértve a profilozást is - és az érintettre vetítve joghatásokkal, vagy hasonlóképpen jelentősen változásokkal jár, kivéve ha az (1) érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy annak teljesítéséhez elgedhetetlenül szükséges, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok alapján megengedett az adatkezelőnek és a jogszabály megfelelő intézkedésekkel védi az érintett jogait valamint jogos érdekeit, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával történt.

  Ha a döntésre (1) az érintett és az illetékes személy közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez van szükség, vagy (2) azt az érintett kifejezett hozzájárulásával hozzák meg, a 8 Elements GmbH megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és jogos érdekeinek védelmében, amely intézkedés magában foglalja legalább azt a jogot, hogy valamely személy beavatkozhasson az illetékes személy részéről, hogy az érintett kifejthesse saját álláspontját és megtámahassa a határozatot.

  Ha az érintett érvényesíteni kívánja jogait az automatizált döntésekkel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi törvény szerinti hozzájárulás visszavonásának joga

  A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és rendeletek által biztosított joga, hogy bármikor visszavonhatják a személyes adatok feldolgozására adott hozzájárulásukat.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

7. Adatvédelmi előírások a Facebook alkalmazásához és használatához

A feldolgozásért felelős a weboldalra integrálta a Facebook cég egyes komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozási pont, egy olyan online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben lépjenek egymással kapcsolatba és kommunikáljanak. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati információkkal szolgáljon. A Facebook többek között lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy privát profilokat készítsenek, fényképeket feltöltsenek és hálózatot hozzanak létre baráti meghívások útján.

A Facebook-ot a Facebook, Inc. üzemelteti, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ha az érintett személy az USA-n vagy Kanadán kívül él, a személyes adatok feldolgozásáért a Facebook Ireland Ltd. felel, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes oldalaira belép, amelyet a feldolgozásért felelős működtet, és amelyre egy Facebook komponenseit (Facebook plug-in) integrálták, az érintett személy információs technológiai rendszerének internetes böngészőjét automatikusan aktiválja a megfelelő Facebook-komponenes, amely a megfelelő Facebook-komponenes ábrázolását tölti le a Facebook-ról. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése megtalálható a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE oldalon. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Facebook megkapja az infromációt arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg az érintett személy.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook-ba, akkor a Facebook minden alkalommal felismeri, hogy az érintett weboldalunkat megkeresi, és a webhelyen való tartózkodásuk teljes ideje alatt azonosítja, hogy az érintett weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezt az információt a Facebook komponens gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett személy Facebook-fiókjához. Ha az érintett személy megnyomja a weboldalunkon integrált Facebook gombok egyikét, például a "Tetszik" gombot, vagy ha az érintett megjegyzést tesz, a Facebook hozzárendeli ezt az információt a személy saját Facebook felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook mindig olyan információt kap a Facebook összetevőn keresztül, amely szerint az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett be van jelentkezve a Facebookba egyidejűleg, amikor a weboldalunkra lép; ez függetlenül attól, hogy az érintett kattint-e a Facebook-elemre, vagy sem. Ha az érintett nem akarja, hogy ezt az információt továbbítsák a Facebook-ra, akkor megakadályozhatja az adatátadást, ha kijelentkezik Facebook-fiókjukból, mielőtt belépne weboldalunkra.

A Facebook által közzétett adatszabályzat, amely elérhető a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oldalon, információkat nyújt a személyes adatok Facebook által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Azt is elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezen felül különféle alkalmazások érhetők el, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel visszaszorítását a Facebookra. Az ilyen alkalmazások az érintettek felhasználhatják a Facebookra történő adatátvitel visszaszorítását.

8. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásához és használatához (anonimitási funkcióval)

A feldolgozásért felelős integrálta a Google Analytics egyes komponenseit (névtelenítési funkcióval) erre a weboldalra. A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. Az internetes elemzés a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése, összegyűjtése és értékelése. Az internetes elemző szolgáltatás adatokat gyűjt többek között arról, hogy melyik weboldalról érkezett az érintett egy weboldalra (úgynevezett hivatkozó), a weboldal melyik oldalait keresték fel, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézték meg az aloldalt. Az internetes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics komponenseit a Google Ireland Limited üzemelteti, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Az adatkezelő az "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használja a webes elemzéshez a Google Analytics segítségével. Ezzel a kiegészítéssel az érintett internetkapcsolatának IP-címét lerövidíti és anonimizálja a Google, ha weboldalunkon az Európai Unió tagállamaitól vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás másik szerződő államától származik.

A Google Analytics komponens célja webhelyünk látogatóinak elemzése. A Google által megszerzett adatok és információk egyebek mellett webhelyünk használatának felmérésére, online jelentések összeállítására szolgál, amelyek bemutatják webhelyünk tevékenységeit, és weboldalunk használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt.

A Google Analytics cookie-t helyez az érintett információs technológiai rendszerébe. A sütik ismertetését már fentebb kifejtettük. A süti beállításával a Google képes elemezni weboldalunkat. Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes oldalainak elérésére kerül sor, amelyet a feldolgozásért felelős működtet, és amelybe a Google Analytics komponenseit beépítették, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészőjét automatikusan elindítja a megfelelő Google Analytics komponens adatok továbbítására a Google-nak online elemzés céljából. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google ismereteket szerez a személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amelyet a Google többek között a látogatók és a kattintások származásának nyomon követésére, majd jutalékelszámolások elkészítésére használ fel.

A sütikkel olyan személyes információkat tárolnak, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye és az érintett személy weboldalunkon történő látogatásának gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett internetkapcsolatának IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google megoszthatja ezeket a műszaki folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik felekkel.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja, hogy webhelyünk a sütiket a fentiekben leírtak szerint állítsa be, a internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, és így véglegesen letilthatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen az érintett személy információs technológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított sütik bármikor törölhetők az internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van kifogást emelni és megakadályozni a Google Analytics által a weboldal használatával összeállított adatok gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását. Ehhez az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie kell egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt. Ez a böngésző-kiegészítő a JavaScripten keresztül azt mondja a Google Analyticsnek, hogy a webhelyek látogatására vonatkozó adatokat és információkat nem lehet továbbítani a Google Analytics-hez. A Google kifogásnak tekinti a böngésző kiegészítő telepítését. Ha az adatalany információs technológiai rendszerét később törli, formázza vagy újratelepíti, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző kiegészítőt a Google Analytics deaktiválásához. Ha az érintett személy vagy más személy, aki a hatáskörükön belül van, eltávolította vagy deaktiválta a böngésző-kiegészítőt, akkor újból telepítheti vagy újraaktiválhatja a böngésző-kiegészítőt

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései megtalálhatók a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon és a http://www.google.com/analytics/terms/de.html oldalon. A Google Analytics részletesebb magyarázata ezen a linken található: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

9. Adatvédelmi előírások a YouTube alkalmazásához és használatához

A feldolgozásért felelős YouTube-komponenseket telepített erre a weboldalra. A YouTube egy olyan internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videókiadók számára, hogy ingyenesen küldjenek videoklipeket, a többi felhasználó pedig ingyenesen megtekinthesse, értékelje és kommentálhassa őket. A YouTube lehetővé teszi minden típusú videó közzétételét, ezért az internetes portálon keresztül fel lehet hívni a teljes film- és TV-műsorokat, valamint a zenei videókat, előzeteseket vagy a felhasználók által készített videókat is.

A YouTube-ot a Google Ireland Limited üzemelteti, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A weboldal egyes oldalainak megnyitásakor, amelyet a feldolgozásért felelős működtet és amelybe beépítették a YouTube komponenst (YouTube videó), az érintett személy információs technológiai rendszerének böngészője automatikusan aktiválja a megfelelő YouTube komponenst, hogy töltse le a megfelelő YouTube-összetevő ábrázolását a YouTube-ról. További információ a YouTube-on a https://www.youtube.com/yt/about/de/ oldalon található. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a YouTube-ot és a Google-t tudomásul veszik weboldalunk azon konkrét aloldalán, amelyet az érintett meglátogat.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ba, akkor a YouTube felismeri a weboldalt tartalmazó aloldal azonosításával weboldalunknak azt az aloldalát, amelyet az érintett látogat. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjtötte össze, és az érintett személy YouTube-fiókjához rendeli.

A YouTube és a Google mindig a YouTube-összetevőn keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett be van jelentkezve a YouTube-ba egyidejűleg, amikor belép a weboldalunkra; ez akkor történik, függetlenül attól, hogy az adott személy egy YouTube-videóra kattint vagy sem. Ha az érintett nem akarja, hogy ezt az információt továbbítsák a YouTube-ra és a Google-ra, akkor megakadályozhatja az adatátadást, ha kijelentkezik YouTube-fiókjukból, mielőtt belépnének a webhelyünkre.

A YouTube által közzétett adatvédelmi rendeletek, amelyek a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen érhetők el, a személyes adatok YouTube és Google által történő gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkoznak.

10. A feldolgozás jogalapja

A DS-GVO 6.cikkely a) pontja szolgál társaságunk feldolgozási műveletinek jogalapjaként, amelynek során egy meghatározott célhoz kérünk feldolgozási engedélyt. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, például az áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás vagy ellenérték nyújtásához szükséges feldolgozási műveletekben érdekelt, akkor a feldolgozás   DS-GVO 6. cikkely b) pontja szerint történik. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, akkor a feldolgozás a DS-GVO 6.cikkely c) pontja szerint történik. Ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez akkor áll fenn, ha például a társaságunk egyik látogatója megsérülne, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit tovább kellene adni orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Akkor a feldolgozás a   DS-GVO 6.cikkely d) pontjában kerül kifejtésre. Végül a feldolgozási műveletek alapulhatnak a DS-GVO 6.cikkely f) cikkelyén. Azok a feldolgozási műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, ezen a jogalapon alapulnak, ha a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai nem haladják meg őket. Az ilyen feldolgozási műveletek számunkra különösen azért engedélyezettek, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlíti őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett a felelős személy ügyfele a GDPR preambulum (47) a) bekezdése szerint

11. Az adatkezelés jogszerű érdekei, amelyeket az adatkezelő vagy egy harmadik fél folytat

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6.cikkely f) pontja alapján történik, akkor jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényeseink javára végezzük.

12. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó jogi megőrzési időszak. Az időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, feltéve, hogy a továbbiakban nem szükségesek a szerződés teljesítése vagy elindítása miatt.

13. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogi vagy szerződéses rendelkezések; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett személyes adatszolgáltatási kötelezettsége; adatközlés megtagadásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadását részben a törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy pedig szerződéses előírásokból (például a szerződő félre vonatkozó információk) is következhet. Időnként szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyeket később fel kell dolgoznunk. Például az érintett személy köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, ha társaságunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a szerződést nem kötik meg az érintett személlyel. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltat, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie valamely alkalmazottunkkal. Munkavállalónk eseti alapon tisztázza, hogy a személyes adatok megadását törvény vagy szerződés követeli-e meg, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, vajon van-e kötelezettség a személyes adatok megadására, és milyen következményekkel jár a személyes adatok megadásának hiánya.

14. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használjuk az automatikus döntéshozatalt vagy a profilozást.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot Hamburg külsős adatvédelmi megbízottjaként is működő DGD német adatvédelmi társaság adatvédelmi nyilatkozat generátora készítette Christian Solmecke kölni informatikai és adatvédelmi ügyvéddel együttműködve.