Skip to main content

Varstvo podatkov

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naše podjetje. Varstvo podatkov ima za vodstvo družbe 8 Elements GmbH velik pomen. Spletne strani družbe 8 Elements GmbH je na splošno mogoče uporabljati brez navedbe osebnih podatkov. Če pa želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naših spletnih straneh uporabiti posebne storitve našega podjetja, bo za to morda nujna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za to ni pravne podlage, v splošnem pridobimo soglasje zadevne osebe.

Obdelava osebnih podatkov, na primer imena, naslova, elektronskega naslova ali telefonske številke zadevne osebe, se vedno izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki za družbo 8 Elements GmbH veljajo v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje javnost obvestiti o vrsti, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o svojih pravicah.

Kot odgovorno za obdelavo podatkov, je podjetje 8 Elements GmbH izvedlo številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev čim bolj popolne zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tej spletni strani. Kljub temu imajo lahko internetni prenosi podatkov na splošno varnostne vrzeli, tako da absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato ima vsaka oseba, ki jo to zadeva, možnost, da nam osebne podatke posreduje na alternativne načine, na primer po telefonu.

 1. Definicije ključnih izrazov:

Izjava o varstvu podatkov podjetja 8 Elements GmbH temelji na izrazih, ki jih je pri nastajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) uporabil evropski zakonodajni organ. Naša izjava o varstvu podatkov mora biti enostavna za branje in razumevanje tako za javnost kot za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo med drugim naslednje izraze:

 • a) osebni podatki

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljevanju "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"). Fizična oseba šteje za določljivo, če jo je neposredno ali posredno mogoče prepoznati; zlasti z dodelitvijo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali ena ali več posebnosti, ki so izraz fizične, fiziološke, genetske, psihološke, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.

 • b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je katera koli identificirana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje oseba, odgovorna za obdelavo.

 • c) obdelava

Obdelava je kateri koli postopek, ki se izvede s pomočjo avtomatiziranih postopkov ali brez njih ali kakršna koli vrsta postopkov v zvezi z osebnimi podatki, kot so zbiranje, pridobivanje, organizacija, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, izbiranje, priklic, uporaba, razkritje s prenosom, širjenje ali katero koli drugo dajanje na razpolago, primerjava ali povezovanje, omejevanja, brisanje ali uničenje.

 • d) Omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejiti njihovo prihodnjo obdelavo.

 • e) Profiliranje

Profiliranje je katera koli vrsta avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo teh osebnih podatkov za vrednotenje nekaterih osebnih vidikov, ki se nanašajo na fizično osebo, zlasti za analiziranje in predvidevanje vidikov povezanih z delovno uspešnostjo, ekonomskim položajem, zdravjem, naklonjenostjo, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, prebivališčem ali selitvijo te fizične osebe.

 • f) Psevdonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na način, da osebnih podatkov brez uporabe dodatnih informacij ni mogoče več dodeliti določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo, pod pogojem, da so te dodatne informacije shranjene ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo da osebnih podatkov ni mogoče dodeliti določeni ali določljivi fizični osebi.

 • g) Odgovorna oseba ali oseba, odgovorna za obdelavo podatkov

Odgovorna oseba ali oseba, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, je fizična ali pravna oseba, organ, institucija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi odloča o namenih in načinih obdelave osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva te obdelave določeni z zakonodajo Evropske unije ali zakonodajo držav članic, je mogoče določiti odgovorno osebo ali posebna merila za njeno imenovanje v skladu z zakonodajo Evropske unije ali zakonodajo držav članic.

 • h) Pogodbeni obdelovalec

Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, organ, institucija ali druga organizacija, ki obdeluje osebne podatke po naročilu odgovorne osebe.

 • i) Uporabnik osebnih podatkov

Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba, organ, institucija ali druga organizacija, ki se ji razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali gre za tretjo osebo ali ne. Vendar se organi, ki lahko osebne podatke prejmejo kot del posebne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali zakonodajo držav članic, ne štejejo za uporabnike osebnih podatkov.

 • j) Tretja oseba

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organizacija, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorna oseba, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo odgovorne osebe ali obdelovalca.

 • k) Soglasje

Soglasje je vsaka prostovoljna, informirana in nedvoumna izjava o volji posameznika, ki jo je dala zadevna oseba v konkretnem primeru v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega ukrepa, s katerim zadevna oseba navede, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov.

 1. Ime in naslov osebe, odgovorne za obdelavo

Odgovorna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki veljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določil povezanih z varstvom podatkov je:

8 Elements GmbH

Bucklreuthstraße 11

5020 Salzburg

Avstrija

Tel.: +43 662 230438

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spletna stran: www.8-lements.at

 1. Piškotki

Spletno mesto 8 Elements GmbH uporablja piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se prek internetnega brskalnika naložijo in shranijo v računalniški sistem.

Številna spletna mesta in strežniki uporabljajo piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz niza znakov, prek katerih je mogoče spletnim mestom in strežnikom dodeliti določen internetni brskalnik, v katerem je bil shranjen piškotek. To omogoča, da obiskana spletna mesta in strežniki ločijo posamezni brskalnik zadevne osebe od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen internetni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati z edinstvenim ID-jem piškotkov.

Z uporabo piškotkov lahko družba 8 Elements GmbH uporabnikom svoje spletne strani ponudi uporabniku prijaznejše storitve, ki jih brez nastavitve piškotkov ne bi bilo mogoče.

Piškotek lahko uporabimo za optimizacijo informacij in ponudb na naši spletni strani v interesu uporabnika. Kot smo že omenili, nam piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen tega prepoznavanja je uporabnikom olajšati uporabo naše spletne strani. Na primer, uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, ni treba znova vnašati svojih podatkov o dostopu vsakič, ko obišče spletno mesto, ker to počne spletno mesto in piškotek, shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina uporablja piškotek, da si zapomni predmete, ki jih je stranka postavila v virtualno nakupovalno košarico.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov s strani našega spletnega mesta z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem internetnem brskalniku in tako trajno ugovarja nastavitvi piškotkov. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke kadar koli izbrišete prek internetnega brskalnika ali druge programske opreme. To je mogoče v vseh običajnih internetnih brskalnikih. Če zadevna oseba izključi nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, morda niso vse funkcije našega spletnega mesta v celoti uporabne.

 1. 4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletno mesto podjetja 8 Elements GmbH zbira vrsto splošnih podatkov in informacij vsakič, ko posameznik ali avtomatiziran sistem dostopa do spletnega mesta. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Zbirajo se lahko (1) uporabljene vrste in različice brskalnikov, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja dostopni sistem, (3) spletno mesto, s katerega dostopni sistem doseže naše spletno mesto (tako imenovani napotitelj), (4) podspletna mesta, do katerih lahko dostopate prek sistema za dostop na naši spletni strani, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) naslov internetnega protokola (IP-naslov), (7) ponudnik internetnih storitev sistema za dostop in (8) drugi podobni podatki in informacije, ki služijo za preprečevanje nevarnosti v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij podjetje 8 Elements GmbH o zadevni osebi ne dela nobenih zaključkov. Namesto tega so te informacije potrebne za (1) pravilno dostavo vsebine našega spletnega mesta, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in oglaševanje zanjo, (3) zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije našega spletnega mesta in (4) organom kazenskega pregona zagotoviti informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Te anonimno zbrane podatke in informacije zato podjetje 8 Elements GmbH statistično in nadalje ocenjuje z namenom povečati zaščito podatkov in varnost podatkov v našem podjetju, da bi na koncu zagotovili optimalno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki v dnevniških datotekah strežnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 1. Rutinsko brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Odgovorni za obdelavo osebnih podatkov posameznika, podatke shranjujejo in obdelujejo le za obdobje, ki je potrebno za dosego namena hrambe, ali če je to določeno v evropskih direktivah in predpisih ali s predpisi drugih zakonodajalcev, ki jih odgovorni za obdelavo podatkov morajo upoštevati.

Če namen shranjevanja ne velja več ali se izteče obdobje hrambe, predpisano z evropskimi direktivami in predpisi ali predpisi drugih odgovornih zakonodajalcev, se osebni podatki v skladu z zakonskimi določbami rutinsko blokirajo ali izbrišejo.

 1. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • a) Pravica do potrditve

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima po zakonodaji Evropske unije pravico, da od odgovornih za obdelavo zahteva potrditev, ali se osebni podatki v zvezi z njimi obdelujejo. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na uslužbenca subjekta, odgovornega za obdelavo.

 • b) Pravica do informacij

Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima po zakonih Evropske unije pravico, da lahko kadar koli prejme brezplačne podatke o osebnih podatkih, ki se o njem hranijo, in kopijo teh podatkov od subjekta, odgovornega za obdelavo. Poleg tega evropske direktive in predpisi posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogočajo dostop do naslednjih informacij:

o          namene obdelave

o          kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo

o          prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili osebni podatki razkriti ali se še vedno razkrivajo, zlasti prejemnikom v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah

o          če je mogoče, načrtovano trajanje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega trajanja

o          obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na dotičnega posameznika, ali do omejitve obdelave s strani odgovorne osebe ali pravica do ugovora tej obdelavi

o          pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

o          če osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo: vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov

o          obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem v skladu s 1. in 4. odstavkom 22. člena GDPR, in - vsaj v teh primerih - pomembne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do informacij o tem, ali so bili osebni podatki posredovani tretji državi ali mednarodni organizaciji. V takem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico prejemati informacije o ustreznih garancijah v zvezi s prenosom.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do informacij, se lahko kadar koli obrne na uslužbenca subjekta, odgovornega za obdelavo.

 • c) Pravica do popravka

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ki se obdelujejo, ima po evropskih direktivah in predpisih pravico, da zahteva takojšen popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo. Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob upoštevanju namenov obdelave pravico zahtevati izpopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi z dodatno izjavo.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do informacij, se lahko kadar koli obrne na uslužbenca subjekta, odgovornega za obdelavo.

 • d) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ki se obdelujejo, ima po evropskih direktivah in predpisih pravico zahtevati, da odgovorna oseba nemudoma izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, pod pogojem, da velja eden od naslednjih razlogov in če obdelava ni potrebna:

o          Osebni podatki so bili zbrani ali drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.

o          Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče soglasje, na katerem je temeljila obdelava v skladu točko a 1. odstavka 6. člena ali točko a 2. odstavka 9. člena GDPR, in za obdelavo ni druge pravne podlage.

o          Zadevna oseba ugovarja obdelavi v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR in ni nobenih prednostnih razlogov za obdelavo, ali zadevna oseba ugovarja obdelavi v skladu z 2. odstavkom 21. člena GDPR.

o          Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

o          Izbris osebnih podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti po pravu Evropske unije ali pravu držav članic, ki veljajo za odgovorno osebo.

o          Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe, ponujenimi v skladu s 1. odstavkom 8. člena GDPR.

 

Če velja eden od zgoraj omenjenih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi, da se osebni podatki, shranjeni v podjetju 8 Elements GmbH, izbrišejo, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega pri subjektu, odgovornem za obdelavo. Zaposleni v podjetju 8 Elements GmbH bo poskrbel za takojšnjo izvršitev zahteve za izbris.

Če je osebne podatke objavilo podjetje 8 Elements GmbH in je naše podjetje kot odgovorna oseba dolžna osebne podatke izbrisati v skladu s 1. odstavkom 1. člena GDPR, 8 Elements GmbH sprejme ustrezne ukrepe ob upoštevanju razpoložljivih tehnologij in izvedbenih stroškov, tudi tehničnih naprav, da se druge obdelovalce podatkov, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, obvesti, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali kopij ali replik teh drugih obdelovalcev podatkov,  če obdelava ni potrebna. Zaposleni v podjetju 8 Elements GmbH bo v posameznem primeru poskrbel za vse potrebno.

 1. e)    Pravica do omejitve obdelave

Vsaka oseba, na katero se obdelava osebnih podatkov nanaša, ima po zakonodaji Evropske unije pravico, od odgovornih za obdelavo podatkov zahtevati, da omejijo obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

o          Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija pravilnost osebnih podatkov za obdobje, za katerega odgovorna oseba lahko preveri pravilnost osebnih podatkov.

o          Obdelava je nezakonita, zadevna oseba noče izbrisati osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.

o          Odgovorna oseba osebnih podatkov za obdelavo ne potrebuje več, zadevna oseba pa jih potrebuje za uveljavljanje, opravljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

o          Zadevna oseba je vložila ugovor zoper obdelavo v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR in še ni ugotovljeno, ali upravičeni razlogi odgovorne osebe odtehtajo razloge zadevne osebe.

Če velja eden od zgoraj omenjenih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi, da se omeji obdelava osebnih podatkov, shranjeni v podjetju 8 Elements GmbH, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega pri subjektu, odgovornem za obdelavo. Zaposleni v podjetju 8 Elements GmbH bo poskrbel za takojšnjo izvršitev zahteve za omejitev obdelave.

 • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ki se obdelujejo, ima po pravu Evropske unije pravico, da prejema osebne podatke v zvezi z njo samo v strukturiranem, dostopnem formatu, ki ga lahko berejo elektronske naprave. Dotična oseba ima tudi pravico, da te podatke neovirano prenese drugi odgovorni osebi, in to brez omejevanja odgovorne osebe, ki so ji osebni podatki bili prvotno posredovani, pod pogojem da obdelava temelji na točki a 1. odstavka 9. člena ali na točki a 2. odstavka 9. člena GDPR ali pogodbi v skladu s točko b 1. odstavka 6. člena GDPR in obdelava poteka po avtomatiziranih postopkih, razen če je potrebna obdelava za zaznavanje naloge javnega interesa ali izvajanja naloge javnega značaja, ki je bila dodeljena odgovorni osebi.

Poleg tega ima zadevna oseba pri uveljavljanju svojih pravic do prenosov podatkov v skladu s 1. odstavkom 20. člena GDPR pravico do neposrednih prenosa osebnih podatkov od enega odgovornega za obdelavo podatkov na drugega, če je to tehnično izvedljivo in če ne vpliva na pravice in svoboščine drugih oseb.

Za uveljavljanje pravic do prenosa podatkov se lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, kadarkoli obrne na zaposlenega v podjetju 8 Elements GmbH.

 • g) Pravica do ugovora

Vsaka oseba, ki se njeni osebni podatki obdelujejo, ima po evropski zakonodaji pravico, da na podlagi razlogov, ki izhajajo iz njene posebne situacije, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, ki temelji na točkah e ali f 1. odstavka 6. člena GDPR. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

V primeru ugovora družba 8 Elements GmbH ne bo več obdelovala osebnih podatkov, razen če bomo lahko dokazali tehtne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Če podjetje 8 Elements GmbH obdeluje osebne podatke z namenom neposrednega oglaševanja, ima zadevna oseba pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za namene takega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim oglaševanjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi za namene neposrednega trženja, podjetje 8 Elements GmbH za te namene ne bo več obdelovalo teh osebnih podatkov.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi razlogov, ki izhajajo iz njegovega posebnega položaja, pravico do ugovora na obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in ga podjetje 8 Elements GmbH izvaja za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s 1. odstavkom 89. člena GDPR, razen če je takšna obdelava potrebna za izpolnitev naloge v javnem interesu.

Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko zadevna oseba stopi v stik s katerim koli zaposlenim v podjetju 8 Elements GmbH ali drugim zaposlenim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko tudi v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58 / ES, uveljavlja pravico do ugovora z avtomatiziranimi postopki, v katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

 1. h) avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Vsaka oseba, ki jo zadeva obdelava osebnih podatkov, ima v skladu z zakonodajo Evropske unije pravico, da ni predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi - vključno s profiliranjem -, če ima ta odločitev za dotično osebo pravne učinke ali učinke, ki podobno pomembno vplivajo na to osebo, če: odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in odgovorno osebo, ali (2) je dopustna na podlagi zakonodaje Unije ali države članice, ki velja za odgovorno osebo, in te pravnih določbe sprejmejo ustrezni ukrepi za zaščito pravic in svoboščin ter legitimnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) se sprejme z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in odgovorno osebo ali (2) je sprejeta z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetje 8 Elements GmbH sprejme ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin, pa tudi za zaščito zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z vsaj pravico do posredovanja osebe s strani odgovorne osebe, izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranimi odločitvami, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega pri subjektu, odgovornem za obdelavo.

 • i) Pravica do umika soglasja v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo evropski zakonodajalec podeljuje z direktivami in predpisi, da kadar koli prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Če želi zadevna oseba uveljaviti svojo pravico do umika soglasja, se lahko kadar koli obrne na uslužbenca subjekta, odgovornega za obdelavo.

 1. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi Facebooka

Subjekt, odgovoren za obdelavo, je na tej spletni strani vključil komponente podjetja Facebook. Facebook je socialno omrežje.

Socialno omrežje je družabno srečanje, ki poteka na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali omogoča internetni skupnosti, da posreduje osebne informacije ali informacije, povezane s podjetjem. Facebook med drugim uporabnikom družbenega omrežja omogoča ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in mreženje prek prošenj za prijateljstvo.

Družba za socialnim omrežjem Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, živi zunaj ZDA ali Kanade, je subjekt, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Vsakič, ko se prikliče ena od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja oseba, odgovorna za obdelavo in na kateri je integrirana Facebook komponenta (Facebook-Plug-In), ta internetni brskalnik na informacijskem sistemu osebe aktivira, da s Facebooka prenese predstavitev ustrezne komponente Facebook. Popoln pregled vseh vtičnikov za Facebook najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V okviru tega tehničnega postopka Facebook dobi informacije o tem, katero posamezno podstran našega spletnega mesta obišče zadevna oseba.

Če je zadevna oseba istočasno prijavljena v Facebook, Facebook ob vsakem obisku našega spletnega mesta s strani zadevne osebe in v celotnem trajanju bivanja na naši spletni strani prepozna, katero podstran našega spletnega mesta obiskuje zadevna oseba. Te podatke zbira komponenta Facebook in jih dodeli ustreznemu Facebook računu osebe. Če zadevna oseba aktivira enega od gumbov Facebooka, integriranega na našem spletnem mestu, na primer gumb »Všeč mi je«, ali če zadevna oseba poda komentar, Facebook te podatke dodeli osebnemu uporabniškemu računu uporabnika Facebook in shrani te osebne podatke.

Facebook prek komponente Facebook vedno prejme informacije, da je zadevna oseba obiskala našo spletno stran, če je zadevna oseba hkrati prijavljena v Facebook; to se zgodi ne glede na to, ali zadevna oseba klikne na Facebook komponento ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se te informacije prenašajo na Facebook, lahko prepreči prenos tako, da se odjavi iz svojega Facebook računa, preden prikliče našo spletno stran.

Smernice o podatkih, ki jih je objavil Facebook in so na voljo na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, vsebujejo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Pojasnjujejo tudi, katere nastavitvene možnosti Facebook ponuja za zaščito zasebnosti zadevne osebe. Poleg tega so na voljo različne aplikacije, ki preprečujejo prenos podatkov na Facebook. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko s takimi aplikacijami prepreči prenos podatkov na Facebook.

 1. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Subjekt, odgovoren za obdelavo, je na to spletno mesto vdelal komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je storitev spletne analize. Spletna analiza je raziskovanje, zbiranje in vrednotenje podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih strani. Storitev za spletno analizo med drugim zbira podatke na spletnem mestu, s katerega je zadevna oseba prišla na spletno mesto (tako imenovani napotitelj), do katerih podstrani spletnega mesta je dostopala ali kako pogosto in kako dolgo si je podstran ogledovala. Spletna analiza se v glavnem uporablja za optimizacijo spletne strani in za analizo stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Družba, ki upravlja komponento Google Analytics, je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Subjekt, odgovoren za obdelavo, uporablja dodatek "_gat._anonymizeIp" za spletno analizo prek storitve Google Analytics. S tem dodatkom Google skrajša in anonimizira naslov IP internetne povezave zadevne osebe, če ta do naših internetnih strani dostopa iz države članice Evropske unije ali druga podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati pretok obiskovalcev na našem spletnem mestu. Google med drugim uporablja pridobljene podatke in informacije za oceno uporabe našega spletnega mesta, za sestavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na našem spletnem mestu, in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo našega spletnega mesta.

Google Analytics na sistem informacijske tehnologije zadevne osebe postavi piškotek. Kaj so piškotki, je bilo razloženo že zgoraj. Z nastavitvijo piškotka lahko Google analizira uporabo našega spletnega mesta. Vsakič, ko posameznik dostopa do ene od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja subjekt, odgovoren za obdelavo, in na katerem je integrirana komponenta Google Analytics, internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe ustrezna komponenta Google Analytics samodejno sproži posredovanje podatkov Googlu za namene spletne analize. V okviru tega tehničnega postopka Google pridobi informacije o osebnih podatkih, kot je IP-naslov zadevne osebe, ki ga Google med drugim uporablja za sledenje izvora obiskovalcev in klikov ter nato za omogočanje obračunavanja provizij.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, od koder je bilo dostopano, in pogostost obiska naše spletne strani s strani zadevne osebe. Vsakič, ko oseba obišče naše spletno mesto, se ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom internetne povezave, ki jo uporablja zadevna oseba, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google shranjuje v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov s strani našega spletnega mesta, kot je že predstavljeno zgoraj, z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in tako trajno ugovarja nastavitvi piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega internetnega brskalnika bi tudi Googlu preprečila, da bi v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe nastavil piškotek. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je že nastavila Google Analytics, kadar koli izbriše prek internetnega brskalnika ali druge programske opreme.

Poleg tega ima zadevna oseba možnost nasprotovati zbiranju podatkov, ki jih ustvari Google Analytics v zvezi z uporabo te spletne strani in obdelavo teh podatkov s strani Googla, in to preprečiti. Za to mora zadevna oseba prenesti in namestiti Browser-Add-One pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Browser-Agg-One prek JavaScript-a obvešča Google Analytics, da se nobeni podatki ali informacije o obiskih spletnih mest ne smejo prenašati v Google Analytics. Namestitev Browser-Add-One za Google predstavlja ugovor. Če se informacijsko-tehnološki sistem zadevne osebe pozneje izbriše, formatira ali znova namesti, mora zadevna oseba Browser-Add-One znova namestiti, da onemogoči Google Analytics. Če zadevna oseba ali druga oseba, ki bi to lahko storila, Browser-Add-One odstrani ali deaktivira, obstaja možnost ponovne namestitve ali ponovnega aktiviranja.

Nadaljnje informacije in veljavne Googlove določbe o varstvu podatkov najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics je podrobneje razložen na naslednji povezavi: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi spletne strani YouTube

Subjekt, odgovoren za obdelavo, ima na tem spletnem mestu integrirane komponente YouTube. YouTube je internetni video portal, ki video-založnikom omogoča brezplačno objavljanje video posnetkov, drugim uporabnikom pa brezplačen ogled, ocenjevanje in komentiranje. YouTube dovoljuje objavo vseh vrst videoposnetkov, zato je prek spletnega portala mogoče dostopati do celotnih filmskih in televizijskih oddaj ter glasbenih videoposnetkov, napovednikov ali videoposnetkov, ki jih ustvarijo uporabniki sami.

YouTube upravlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Vsakič, ko oseba dostopa do ene od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja subjekt, odgovoren za obdelavo, in na katerem je integrirana YouTubova komponenta (YouTube-Video), je internetni brskalnik v informacijsko tehnološkem sistemu zadevne osebe samodejno pozvan, da z YouTube prenese predstavitev ustrezne komponente YouTube. Dodatne informacije o YouTubu lahko najdete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V okviru tega tehničnega postopka YouTube in Google pridobita informacije o tem, katero posamezno podstran našega spletnega mesta obišče zadevna oseba.

Če je zadevna oseba hkrati prijavljena v YouTube, YouTube prepozna, katero posebno podstran našega spletnega mesta obiskuje zadevna oseba, tako da pokliče podstran, ki vsebuje videoposnetek v YouTubu. Te podatke zbirata YouTube in Google in jih dodelita ustreznemu računu YouTube zadevne osebe.

YouTube in Google prek komponente YouTube vedno prejmeta informacije, da je zadevna oseba obiskala naše spletno mesto, če je zadevna oseba hkrati z dostopom do našega spletnega mesta prijavljena v YouTube; to se zgodi ne glede na to, ali zadevna oseba klikne YouTube video ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se te informacije prenašajo na YouTube in Google, lahko prepreči prenos tako, da se pred odprtjem našega spletnega mesta odjavi iz svojega računa YouTube.

Predpisi o varstvu podatkov, ki jih je objavil YouTube in so na voljo na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani YouTube in Google.

 1. Pravna podlaga za obdelavo

Točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR predstavlja našemu podjetju pravno podlago za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je na primer pri obdelavi, ki je potrebna za dostavo blaga ali opravljanje drugih storitev ali plačila, ta obdelava temelji na točki (b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, obdelava temelji na točki (c) prvega odstavka 6. člena GDPR. V redkih primerih bo morda treba obdelati osebne podatke, da bi zaščitili življenjsko pomembne interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi bil obiskovalec našega podjetja poškodovan in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. V tem primeru bi obdelava temeljila na točki (d) prvega odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov pa lahko temelji na točki (f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj omenjenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da interesi, temeljne pravice in svoboščine zadevne osebe ne prevladajo. Takšne postopke obdelave lahko izvajamo zlasti, ker jih evropski zakonodajni organ posebej izpostavlja. V zvezi s tem je menil, da je mogoče domnevati legitimen interes, če je zadevna oseba stranka odgovorne osebe (Razlog 47, 2. stavek, GDPR).

 1. Zakoniti interesi pri obdelavi, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba

Če obdelava osebnih podatkov temelji na točki (f) prvega odstavka 6. člena GDPR, je naš legitimni razlog zanjo izvajanje naših poslovnih dejavnosti v korist vseh naših zaposlenih in naših delničarjev.

 1. Trajanje hrambe osebnih podatkov

Merilo trajanja hrambe osebnih podatkov je zakonsko določeno obdobje hrambe. Po poteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko brišejo, pod pogojem, da niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali pripravo pogodbe.

 1. zakonske ali pogodbene določbe za predložitev osebnih podatkov; nujnost za sklenitev pogodbe; obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da predloži osebne podatke; možne posledice nepredložitve osebnih podatkov

Seznanjamo vas o tem, da predložitev osebnih podatkov delno zahteva zakonodaja (npr. davčni predpisi) ali pa lahko izhaja tudi iz pogodbenih predpisov (npr. Informacije o pogodbenem partnerju). Za sklenitev pogodbe bo včasih morda potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih bomo morali nato obdelati. Ko naše podjetje s posameznikom sklene pogodbo, nam mora ta posameznik predložiti osebne podatke v obdelavo. Če dotična oseba osebnih podatkov ne navede, to pomeni, da s to osebo pogodbe ni mogoče skleniti. Preden zadevna oseba predloži osebne podatke, mora stopiti v stik z enim od naših zaposlenih. Naš delavec zadevni osebi od primera do primera pojasni, ali zagotavljanje osebnih podatkov zahteva zakon ali pogodba ali so potrebni za sklenitev pogodbe, ali je posameznik dolžan predložiti svoje osebne podatke in kakšne so posledice, če posameznik osebnih podatkov ne navede.

 1. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.

To izjavo o varstvu podatkov je ustvaril snovalec izjave o varstvu podatkov DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ki deluje kot zunanji informacijski pooblaščenec v Hamburgu, v sodelovanju s kölnskim odvetnikom za IT in  za varstvo podatkov Christianom Solmeckejem.